Vid frågor

+46734037742

Address: Stora Höga Arena, Anråsvägen 1, 444 61 Stora Höga

E-post: stenungscupen@shkhandboll.se

Viktig information om Covid-19

Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande cupspel efter sommaren. Återkommer närmare gällande Stenungscupens genomförande eller inte.