Vid frågor

+46734037742

Adress: Stora Höga Arena, Anråsvägen 1, 444 61 Stora Höga

E-post: stenungscupen@shkhandboll.se