Tävlings-
bestämmelser

§ 1. Arrangör
Stenungscupen arrangeras av Stenungsunds HK.
§ 2. Spelregler

Stenungscupen spelas efter SHF:s tävlingsbestämmelser med undantag att Time-out inte används.

§ 3. Tävlingsform
 • Lagen indelas i grupper. Alla möter alla i en enkelserie. 
 • Ettorna i respektive grupp + bästa tvåan går vidare till A-slutspel, De andra tvårona + 2 bästa treorna går vidare till B-slutspel, en trea + 3 fyror går vidare till C-slutspel. Allt sker i form av VM-slutspel.
 • I grupp-slutspelet tar man med sig de poäng man eventuellt har fått mot det lag som följer med från samma grupp. Man möter inte det lag man tar med sig från gruppen i grupp-slutspelet.
 • Klubb äger rätt att anmäla 2 lag i samma klass. En spelare får bara spela i ett lag per åldersklass.
 • Alla deltagare skall kunna visa upp fotolegitimation för att styrka sin ålder.

Vilka lag får delta?

Lag anslutna till sitt nationella handbollsförbund.

Ordningsföljden mellan lagen i gruppspel, enkel- och dubbelserie avgörs med ett vanligt poängsystem. Om två eller flera lag har samma antal poäng, och om placeringen är avgörande för avancemang avgörs ordningen enligt följande prioritering:

 1. Poäng
 2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1 poäng, 2 målskillnad)
 3. Målskillnad
 4. Flest gjorda mål
 5. Lottning

Oavgjorda matcher i slutspelet i alla åldersgrupper avgörs genom Sudden death. Lottning om bollen.

§ 4. Klassindelning
 • Flickor födda 2008 ,8 lag(Ej pojkar födda 2008 då Stenungsunds HK ej har lag i denna åldersgrupp).
 • Pojkar och flickor födda 2009 ( 8 lag i varje ålder)
§ 5. Antal Spelare

Ett lag kan maximalt använda 16 spelare under en match. Det är tillåtet att använda en spelare i flera av klubbens lag under turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass.

§ 6. Matchtid

Alla matcher spelar 2 x 15 minuter.
3 minuts halvtidspaus gäller.

§ 7. Inför/Vid Match

Laguppställning

Laguppställningen skall lämnas in innan första matchstart.

Laguppställningen gäller under hela turneringen, men kan kompletteras på plats före matchstart. Alla deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat med laget.

Spelardräkter

Vid lika tröjfärg byter bortalaget tröjor.

Match

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 minuter före matchens början (om ett lag är försenat skall tävlingsledningen kontaktas innan beslut tas och deltagande lag stannar kvar på berörd plan).

 • Lag som står först i spelprogrammet har avkast när matchen börjar.
 • Lagen äger ej rätt att begära lag-time-out. Ingen time-out vid straffkast.
 • Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.
 • Efter match ska respektive lagansvariga signera domarkortet.
 • Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

Bollar

Stenungscupen står för matchboll.

Gällande bollstorlekar:
P13-14: 50-52 cm, 290-330 gram
F13-14: 46-50 cm, 250-300 gram
Match genomförd med annan boll storlek än angiven skall dock räknas och är ej anledning till protest.

§ 8. Särskilda Regler

Vi ber er uppmärksamma att beträffande punktmarkering så är det SHF:s regler som gäller, därav är punktmarkering INTE tillåtet.

 • Domarens resultat gäller som officiellt matchresultat.
§ 9. Ålderslegitimation

Samtliga spelare ska på begäran av tävlingsjuryn kunna styrka sin ålder. Detta gäller även svenska lag. Lag som använder okvalificerade spelare bestraffas med poängavdrag.

§ 10. Dispenser

Dispensansökan skall vara cupledningen tillhanda senast den 1 augusti. En förutsättning för beviljande av dispens är att dispens finns beviljad av det egna distriktsförbundet i seriespel. Max 2 överåriga spelare är efter godkänd dispens tillåten på plan samtidigt. Godkänd dispens skall tas med till match och uppvisas vid begäran.

§ 11. Domare & Funktionärer

Samtliga matcher under Stenungscupen har funktionärer som sköter resultattavlan. Domare tillsätts av Handbollsförbundet Väst.

§ 12. Tävlingsjury

Protest- och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsjuryn. Deras beslut kan inte överklagas.

§ 13. Protester

Protester skall lämnas till närmaste tävlingssekretariat 15 minuter efter att berörd match avslutats. Protestavgift, 500 SEK, ska erläggas samtidigt som protesten lämnas in. Protestavgiften återfås om protesten godkänns.

§ 14. Diskvalifikation & Uteslutning

Spelare och ledare som diskvalificeras (rött kort) avstängs en tävlingsmatch (nästa påföljande match i turneringen) om det medföljs av en rapport. Även längre avstängning kan bli aktuell om tävlingsjuryn fattar ett sådant beslut.

Efter två direkt röda kort är man avstängd en tävlingsmatch (nästa påföljande match i turneringen).

Ingen avstängning efter en tredje utvisning i samma match.

§ 15. Klisterförbud

Det är förbjudet att använda klister. Bryter någon mot detta förbud vidtas åtgärder.

§ 16. Walkover

Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen, exempelvis om avsiktlig WO (walk over) gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§ 17. Spelprogram

Stenungscupen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, tider och spelplaner.

§ 18. Resultatservice

Löpande resultat finns på Stenungscupens hemsida. www.stenungscupen.se

§ 19. Ordningsföreskrifter

Allmänt

 • På laguppställningen är angiven ledare ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.
 • Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker samt att hantera narkotikaklassade substanser.
 • Tystnad gäller på varje skola från kl 23.00 till kl 06.00.
 • Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd och få städningen godkänd av förläggningsvärd.
 • Samtliga deltagare skall följa anvisningar från Stenungscupens skolvärdar/funktionärer.

Brandsäkerhet

 • Rökning är förbjuden i alla lokaler.
 • Det är absolut förbjudet att laga mat i förläggningssalar och korridorer.
 • Det är förbjudet att lämna brännbart material i korridorer och salar, liksom att ställa ut bänkar, stolar etc i korridorer eller utomhus.
 • Tänk på att dörrar mellan korridor och trapphus alltid skall vara stängda.
 • Det är ej tillåtet att använda några pyrotekniska artiklar såsom smällare och fyrverkeripjäser.

Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra poängavdrag i turneringen och avhysning från inkvarteringen!

§ 20. Försäkringar & Ansvar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Stenungscupen har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Stenungscupen är inte återbetalningsskyldig för ekonomiska förluster eller skadegörelse som kan uppstå av force majeure händelser såsom krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller liknande händelse, strejk, lockout, blockad. Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar på förläggningen!

§ 21. Underrättelse om förändringar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är införstådda i dessa regler. Det åligger lagledaren att försäkra sig om att han/hon har den senaste versionen av detta dokument.

§ 22. Återbetalning vid utdragning av lag

Om cupen inte kan spelas pga pandemin återbetalas gästkort och lagavgift.

Vid utdragning av lag senare än 1 månad innan cup: Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Vid utdragning av lag under sista månaden innan cupen spelas: Anmälningsavgiften återbetalas ej och 50% av gästkorten återbetalas.

Vid utdragning av lag sista veckan: Anmälningsavgiften återbetalas ej och gästkorten återbetalas ej.